Spelend Rekenen

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Ze hebben een natuurlijke ontwikkelingsdrang om dingen te begrijpen. Hierdoor zijn ze spelenderwijs al heel vroeg bezig met rekenen;
Hoeveel borden hebben we nodig op tafel?
Wanneer komt mamma mij ophalen?
Die grote pop past niet in de kinderwagen!

Spelend rekenen ligt dus heel dicht bij Kinderen. Met het Boek Spelend Rekenen met peuters en kleuters, en de begeleidingstrajecten voor basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven willen we leerkrachten en leidsters inspireren om spelenderwijs de reken- en wiskundeontwikkeling van jonge kinderen gericht te stimuleren. Dit wordt gedaan op een manier die uitgaat van een bewust en opbrengstgericht activiteitenaanbod, dat aansluit op de ontwikkelingsbehoeften van peuters en kleuters.

spelendrekenen glijbaan