Spelend rekenen met peuters en kleuters

Spelenderwijs de rekenontwikkeling van jonge kinderen stimuleren

In Spelend rekenen met peuters en kleuters wordt op een eenvoudige manier beschreven hoe u de reken-wiskundeontwikkeling van jonge kinderen spelenderwijs kunt stimuleren. Het boek reikt hiervoor een schat aan inspirerende ideeën aan en staat vol uitdagende en betekenisvolle activiteiten, die u direct in de praktijk kunt gebruiken.

Praktische rekenroutines

In Spelend Rekenen met peuters en kleuters worden praktische rekenroutines aangereikt. De rekenroutines zijn herkenbare en terugkerende reken-wiskundeactiviteiten die de kinderen met plezier zullen uitvoeren, omdat ze voor hen betekenisvol zijn. De rekenroutines nodigen uit tot handelen, interactie, ontdekken en redeneren.
Kijk iets verder op deze pagina voor een eerste kennismaking met de rekenroutines. U kunt de rekenroutines binnen elke visie of werkwijze inzetten, gekoppeld aan de drie rekenwiskunde- domeinen voor jonge kinderen: getallen, meten en meetkunde. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de rekenwoordenschat.

Foto Fien

Routinepoppen

Bij de routines kan gebruik gemaakt worden van handpoppen. De handpoppen worden ingezet om de routines te verduidelijken en de kinderen aan te zetten mee toe doen met de handpop om een bepaalde 'probleem' op te lossen. Elke pop heeft een geheel eigen karakter, met eigen kenmerken en bezigheden.

Betekenisvolle activiteiten

De rekenroutines worden ingezet binnen een betekenisvolle context of thema die aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen. Binnen deze context worden betekenisvolle activiteiten aangeboden welke zijn afgestemd op de behoefte van de kinderen. Zo zijn de kinderen extra gemotiveerd om mee te doen en leren ze ongemerkt heel veel.  In het boek worden voorbeelden van betekenisvolle activiteiten binnen de verschillende domeinen beschreven.

De nieuwe Rekendoelen SLO

Spelend rekenen sluit aan op de beheersingsdoelen rekenen voor jonge kinderen, ontwikkeld door SLO. Deze zijn afgeleid van de referentieniveaus die sinds augustus 2010 van kracht zijn in het basisonderwijs. De uitgewerkte doelen vindt u hier. Bij de downloads rechts op onze website kunt u de documenten ‘Rekeninhouden voor het jonge kind’ en ‘Rekenen met Sesamstraat’ van SLO downloaden.

Rekenprentenboeken bij Spelend rekenen voor peuters en kleuters

De ontwikkelaars van Spelend rekenen voor peuters en kleuters hebben een lijst gemaakt met rekenprentenboeken die kunnen worden ingezet bij de activiteiten in het ideeënboek.
U kunt de lijst hier downloaden.